Профил на купувача

Изпълнение на финансов инструмент за „Микрокредитиране със споделен риск" , финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020"
възложена

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 15
  • Октомври
  • 2018
  • 18:00
  • Публикувана на: 05.09.2018
  • № РОП/ПОП: 05297-2018-0003
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: състезателна процедура с договаряне

ДОКУМЕНТИ