Профил на купувача

„Изпълнение на финансов инструмент Фонд за рисков капитал, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
възложена

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 25
  • Юни
  • 2018
  • 18:00
  • Публикувана на: 15.05.2018
  • № РОП/ПОП: 05297-2018-0001
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: състезателна процедура с договаряне

ДОКУМЕНТИ