Профил на купувача

Изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, разделена на три обособени позиции
възложена

ПРЕДМЕТ

Изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, разделена на три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция I - Изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие град София, финансиран със средства по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 с размер на финансовия ресурс  87 400 000 лева;

Обособена позиция II - Изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие Север, финансиран със средства по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 с  размер на финансовия ресурс 130 400 000 лева;

Обособена позиция III - Изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие  Юг, финансиран със средства по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 с  размер на финансовия ресурс 135 500 000 лева;

  • Срок за подаване на оферти
  • 29
  • Декември
  • 2017
  • 18:00
  • Публикувана на: 21.10.2017
  • № РОП/ПОП: 05297 – 2017- 0005
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: състезателна процедура с договаряне

ДОКУМЕНТИ