Профил на купувача

„Изпълнение на финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, разделена на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция I с предмет „Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов ресурс от 14 млн. евро“ Обособена позиция II с предмет „Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II с размер на публичния финансов ресурс от 18.2 млн. евро“ Обособена позиция III с предмет „Изпълнение на Фонд за финансиране на начален етап с размер на публичния финансов ресурс от 19.1 млн. евро“
възложена

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 06
  • Ноември
  • 2017
  • 18:00
  • Публикувана на: 16.09.2017
  • № РОП/ПОП: 05297-2017-0004
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: състезателна процедура с договаряне

ДОКУМЕНТИ