Профил на купувача

Поръчка № 4 "Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск, финансиран със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., разделена на 13 обособени позиции"
възложена

ПРЕДМЕТ

Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск, финансиран със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., разделена на 13 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № І - Размер на предоставения финансов ресурс - 1 000 000 лева;

обособена позиция № ІІ - Размер на предоставения финансов ресурс - 1 100 000 лева;

обособена позиция № ІІІ - Размер на предоставения финансов ресурс - 1 200 000 лева;

обособена позиция № ІV - Размер на предоставения финансов ресурс - 1 400 000 лева;

обособена позиция № V - Размер на предоставения финансов ресурс - 1 500 000 лева;

обособена позиция № VІ - Размер на предоставения финансов ресурс 1 800 000 лева;

обособена позиция № VІІ - размер на предоставения финансов ресурс -2 000 000 лева;

обособена позиция № VІІІ - Размер на предоставения финансов ресурс - 4 900 000 лева;

обособена позиция № ІХ - Размер на предоставения финансов ресурс - 5 000 000 лева;

обособена позиция № Х - Размер на предоставения финансов ресурс - 5 100 000 лева;

обособена позиция № ХІ - Размер на предоставения финансов ресурс - 7 000 000 лева;

обособена позиция № ХІІ - Размер на предоставения финансов ресурс - 8 000 000 лева

и обособена позиция № ХІІІ - Размер на предоставения финансов ресурс - 10 000 000 лева.

 

  • Срок за подаване на оферти
  • 29
  • Май
  • 2017
  • 18:00
  • Публикувана на: 04.04.2017
  • № РОП/ПОП: 05297-2017-0002
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: състезателна процедура с договаряне

ДОКУМЕНТИ