Профил на купувача

Списък Становища по АОП

Всички обществени поръчки, стартирали след 17.04.2020 г., са публикувани в ЦАИС ЕОП.
  • 25.09.2018
    Окончателно становище за законосъобразност
  • 27.08.2018
    Становище за извършена проверка
Страница 1/2