Фондът на фондовете в дискусия за инвестиции в социалното предприемачество у нас

На 12 октомври екипът ни се включи в събитието “Инвестиции за социален ефект” на фондация Reach for Change Bulgaria. Камен Славов, член на Съвета на директорите на Фонда на фондовете (ФнФ), взе участие в панела “Пресечните точки между инвеститори и социални предприемачи”, за да представи финансовите ни инструменти в подкрепа на социалното предприемачество.

Фокус на дискусията беше темата за дефиницията за социално предприятие и къде застават такива организации в спектъра между стандартна компания, проект с мисия и неправителствена организация (НПО). Разговаряхме и за това изпитват ли предприемачите преграда да определят проектите си като социални, а инвеститорите - да намерят достатъчно стабилен бизнес модел, за да са мотивирани да отпуснат финансиране. 

“Фондът на фондовете има специализиран продукт за финансиране на социални предприятия чрез микрокредитиране. Самите ние трябваше да установим дефиниция за социално предприятие. Използваме тази на инициативата. 

Той допълни, че от 680 микрокредита към предприятия по този инструмент, само 12 са се определили като социални. В същото време, в дяловите инвестиции на фонд-мениджърите на ФнФ, се случват инвестиции в редица предприятия, които имат ясен социален ефект - например платформа, които спомага за благотворителност, дружество, което помага на чужденци у нас да имат достъп до здравеопазване. “Ние, като публичен инвеститор, разбираме, че трябва още да работим върху дефиницията за “социално предприятие”, за да може повече компании да се припознават в нея и средствата да отиват именно в такива проекти”, допълни Камен Славов.

Напомняме на българските предприемачи с идеи и проекти със социално въздействие за конкретните инструменти на ФнФ, които целят подкрепа на социалното предприемачество, включително сред уязвими групи:

Последвайте посочените линкове за информация относно параметрите на всеки инструмент и списък на партниращите финансови посредници, към които да се обърнете за финансиране. 

В панела “Пресечните точки между инвеститори и социални предприемачи” участваха още: Надя Клисурска-Жекова, зам.-министър на труда и социалната политика; Георги Сиджимков, управляващ партньор в инвестиционния фонд Sofia Angels Ventures KDA; Христо Бояджиев, основател на Тук-Там; Иван Димов, основател на Single Step; Диана Аладжова, модератор на панела и партньор в Silverline Capital – първият мецанин фонд в България.

Бяха споделени наблюдения върху екосистемата такава, каквато е в момента. Основателите често сами избягват да се определят като социални предприемачи, за да увеличат шансовете си за одобрение за инвестиция. Инвеститорите търсят устойчив бизнес план, измерим ефект и прозрачен нетен резултат. За оценка на потенциала на проектите се измерва не само очаквана възвръщаемост, но и очаквано въздействие при установени ясни метрики и добри световни практики.

Беше поставена и темата за създаване на social impact фондове, които в следващите години да изградят у нас култура на инвестиции в социално предприемачество така, както преди години първите инвестиционни фондове в България (към днешна дата вече 15) изградиха днешната стабилна екосистема между технологичните стартъпи и инвеститорите. От ключово значение е обучаването на младите социални предприемачи в създаването на бизнес модел, който да осигури дългосрочен живот на дейността и устойчивост на социалния ефект.

„Инвестиции за социален ефект“ на фондация Reach for Change Bulgaria се проведе в партньорство с Forbes България, ING Bank Bulgaria и Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община. Екипът ни благодари на организаторите за възможността да участваме в конференцията. 

Видеозапис от дискусиите е достъпен в сайта на събитието тук


* Панелът “Пресечните точки между инвеститори и социални предприемачи” с участието на ФнФ е с продължителност 40 минути и започва от 1 ч. и 38 минута на видеото.