1.8 млрд. лв.

Инвестиции за устойчив икономически растеж

Новини

Резултати

Брой подкрепени проекти 3 588

Финансови инструменти

* Графикът е индикативен и в процеса на изпълнение типовете инструменти/алокацията на средства може да подлежат на промяна

Ние работим с:

  • Министерство на иновациите и растежа

Всички