1.2 млрд. лв.

Инвестиции за устойчив икономически растеж

Новини

Резултати

Ресурс на пазара 981 863 615 лв.

Брой подкрепени проекти 377

Финансови инструменти

Ние работим с:

Всички