Профил на купувача

открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 16
  • JULY
  • 2018
  • 18:00
  • Публикувана на:03.07.2018
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:събиране на оферти с обява