Профил на купувача

открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 06
  • NOVEMBER
  • 2017
  • 18:00
  • Публикувана на:16.09.2017
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:състезателна процедура с договаряне