Профил на купувача

възложена

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 29
  • MAY
  • 2017
  • 18:00
  • Публикувана на:04.04.2017
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:състезателна процедура с договаряне