Профил на купувача

изпълнена

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 17
  • JANUARY
  • 2017
  • 18:00
  • Публикувана на:06.01.2017
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:доставка
  • Възлагане чрез:договаряне без предварително обявление