Профил на купувача

изпълнена

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 26
  • OCTOBER
  • 2016
  • 18:00
  • Публикувана на:23.09.2016
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:доставка
  • Възлагане чрез:открита процедура