Профил на купувача

прекратена

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 19
  • JULY
  • 2016
  • 18:00
  • Публикувана на:12.07.2016
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:събиране на оферти с обява