ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ

ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ ЕАД

Получена информация по повод подготовка на документация за възлагане на ОП за "Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна IT инфраструктура за нуждите на ФМФИБ ЕАД

Спецификация

Критерии за възлагане

Дейности за изпълнение

Методика

Пазарни консултации за финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск

Индикативна техническа спецификация

Въпросник за пазарни консултации

Доклад от пазарни консултации

Пазарни консултации за финансов инструмент "Фонд за технологичен трансфер"

Индикативна техническа спецификация

Market Test for Financial Instrument Technology Transfer Fund

Indicative Term Sheet

Пазарни консултации за финансов инструмент "Фонд за ускоряване и начално финансиране"

Индикативна техническа спецификация

Market Test for Financial Instrument Seed/Acceleration and Start-up Fund

Indicative Term Sheet 

Търсене


№ в РОП / ПОППредметСтатусДата на публикуване
19054280„Осигуряване на билети за въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина, както и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“EАД”Прекратена12.07.2016
25297-2016-2Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна ИТ инфраструктура, включваща компютърна, периферна, размножителна и комуникационна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД, разделена на 3 обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І: „Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ: „Доставка и инсталиране на телекомуникационно оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ: „Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАДАктивна23.09.2016
35297-2017-01Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАДАктивна06.01.2017
3 резултата