Новини и анализи

Фонд на фондовете беше съорганизатор и домакин на първо изнесено събитие на консултантските структури на Европейската инвестиционна банка в София

17.12.2018

Изпълнителният директор на Фонд на фондовете (ФнФ) – г-жа Светослава Георгиева откри на 6 декември 2018 г. Петата конференция озаглавена „Дни на ЕКЦИВ 2018“ в София, заедно със г-н Саймън Барнс, ръководител на консултантските услуги в Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и г-жа Керстин Йорна, зам.-генерален директор по икономическите и финансови въпроси в Европейската комисия (ЕК). Срещата на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) към ЕИБ в сътрудничество с ЕК се провежда за първи път извън Люксембург, като беше избрано първото изнесено събитие да бъде именно в София. От ЕИБ поканиха България и конкретно Фонд на фондовете за съорганизатор на мероприятието.

В събитието взеха участие национални насърчителни банки и институции от различни държави на ЕС, които са партньори на ЕИБ и ЕКЦИВ, както и международни финансови институции като Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Партньор от българска страна в мрежата на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси е Звеното за координация към ФнФ, създадено като българска консултантска платформа по меморандум за разбирателство между ЕИБ и България, чиято основна цел е да съдейства на представителите на публичния и частния сектор за подобряване достъпа им до финансиране и до техническа подкрепа. В продължение на два дни участниците обсъждаха въпроси и обменяха опит свързан с подкрепа за инвестиции и проекти, финансиране на старт-ъпи и малки и средни предприятия (МСП), проекти за кръгова икономика и интелигентни транспортни системи.

Основна тема на събитието беше подкрепата към МСП и улесняване на достъпа за финансиране на ниво ЕС, както и подпомагане на достъпа до информация, свързана с възможностите за финансиране. Бяха представени успешни модели и практики от различни държави членки на ЕС. Г-жа Георгиева представи дейността на ФнФ с акцент върху разнообразието от финансови продукти на Фонда, от които над 45% са за развитие на предприемаческата екосистема. Изпълнителният директор на Фонд на фондовете беше и модератор на панела за финансова подкрепа за МСП с акцент върху дяловите инвестиции, където опит споделиха и Гърция, Латвия, Словакия и Чехия. Участниците се обединиха около нуждата от опростяване на комплексната система на функциониращите финансовите инструменти, включително по отношение прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и нормативната база в сферата на държавните помощи. Обявена беше публично сред професионалните партньори и амбициозната цел на Фонда на фондовете през 2019 г. да стартира Фонд за технологичен трансфер.