Новини и анализи

Фонд на фондовете представи Фонда за градско развитие на професионално събитие в Брюксел

07.12.2018

За втора поредна година, експерти от Фонд на фондовете (ФнФ) взеха участие в централното събитие на платформата fi-compass, организирано в периода 3-5 декември 2018 г. в Брюксел, Белгия. Мероприятието привлича участници от всички държави-членки на ЕС и дава възможност за обмяна на опит и идеи по различни въпроси свързани с Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Темите на тазгодишното събитие, на което присъстваха близо 400 души, се отнасяха за бъдещето на финансовите инструменти и новите възможности предоставени от регламента „Омнибус“. Поканени да участват бяха и избраните от ФнФ финансови посредници по Фонда за градско развитие (ФГР) по ОПРР 2014-2020 г. – Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ) и „Регионален фонд за градско развитие“

Опитът на ФнФ със създаването на финансовия инструмент ФГР беше представен от експерти като пример за добра практика при структурирането на финансовите инструменти в Европа. Представителите от ФнФ разказаха повече детайли за ФГР и дейността на Фонда като цяло. След това беше дадена думата на избраните финансови посредници, които разкриха своите стратегии за изпълнение на проектите и за предизвикателствата, които са срещнали по време на процедурата по избор.

В последвалия дискусионен панел, в който се включиха Лазар Петров, началник-отдел „Финансови инструменти и оперативни програми“ във ФнФ и Камен Славов, ръководител звено „Финансови инструменти“, бяха разисквани различни теми, сред които - структурирането и изпълнението на ФИ, предизвикателствата, през които се минава по време на тези процеси, както и координацията между , ФнФ и фонд мениджърите.

Фонд на фондовете се включи във fi-compass по специална покана на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), поради експертизата и добрите практики, които изгради при разработването на финансовия инструмент ФГР.

Fi-compass е платформа за консултантски услуги по финансови инструменти по ЕСИФ и се предоставя от Европейската комисия (ЕК) в партньорство с Европейската инвестиционна банка. Тя е надежден инструмент на ЕК, особено ценен от управляващи органи, финансови посредници и други заинтересовани страни, които се интересуват повече от практическите черти на финансовите инструменти на ЕСИФ.