Новини и анализи

Фонд на фондовете отвори първоначалните оферти за участие в процедурата по избор на финансови посредници за Фонд за рисков капитал

28.09.2018

Днес, 28 септември 2018 г., в сградата на Фонд на фондовете се проведе публично заседание, на което бяха отворени първоначалните оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет Фонд за рисков капитал (ФРК). Той е подкрепен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Двамата кандидати поканени да подадат първоначални оферти на предходния етап на процедурата, са представили такива в определения срок. Те са, както следва:

  1. „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД, с участници в обединението: Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски, Делян Ганев и Дунавски Консулт ЕООД;
  2. „Обединение Блек Пийк Венчърс“, с участници в обединението: Константин Петров, Златолина Мукова, Александър Терзийски, Йордан Зарев, Ивайло Господинов, Росен Иванов, Кирил Иванов и Ангел Стефанов.

На публичното заседание комисията обяви датите за преговорите, както и темите, по които те ще бъдат проведени.