Новини и анализи

Инвестиционна платформа ще комбинира ресурс от ЕСИФ и ЕФСИ

Инвестиционната платформа е пример за упешно сътрудничество между Фонд на фондовете и Kонсултантския Център на Европейската Инвестиционна Банка (EIAH)

12.06.2018

Инвестиционната платформа, върху която Фонд на Фондовете работи съвместно с Консултантския център на Европейската Инвестиционна Банка, ще комбинира рерсурс от ЕСИФ и ЕФСИ, за да инвестира в градски проекти, общински сгради и инфраструктура.