Новини и анализи

Фонд на фондовете представи пред предприемачи в Шумен Финансовите инструменти по ОПРЧР и ОПИК

На 30 април 2018 г. в офиса на Областен информационен център – Шумен се проведе публично информационно събитие на тема: „Фонд на фондовете и възможности за финансиране на млади предприемачи и стартиращи компании “.

30.04.2018

Г-н Тихомир Илиев, Началник отдел „Отчетност, управление на риска и комуникации“ от Фонда на фондовете и представители на финансовите посредници Микрофонд АД и СиС Кредит АД, представиха актуалните възможности за финансиране на проекти чрез Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 насочен към стартиращи компании с до две години банкова история и към предприемачи от уязвими социални групи: безработни за повече от 6 месеца, младежи до 29 години и предприемачи със социално насочени идеи. По време на срещата Г-н Илиев разказа за възможностите за финансиране на стартиращ бизнес по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Чуйте какво предстои в интервюто за БНР : http://bnr.bg/shumen/post/100965174/predstaviha-deinostta-na-fond-menidjar-na-finansovi-instrumenti-v-balgariaead