Новини и анализи

Светослава Георгиева взе участие във Форум "Градът"

Изпълнителният Директор на ФМФИБ говори за фондовете за градско развитие през програмен период 2014-2020

24.11.2017

Целта на форум ГРАДЪТ  е да даде публичност на визията на градските лидери за приоритетите при реализиране на потенциала на градовете и да предостави платформа на бизнеса за популяризиране на постиженията и иновациите в областта на управлението, планирането и реализирането на ключовите градски системи.

Изпълнителният Директор на ФМФИБ, Светослава Георгиева говори за фондовете за градско развитие през програмен период 2014-2020 под управлението на дружеството. Средствата предвидени под формата на Финансови инструменти за облагородяване на градската среда и подобряване живота на хората възлизат на малко над 350 млн.лв. Публичният ресурс ще бъде на разположение на крайните получатели през 2018г.