Новини и анализи

Фондът за градско развитие и Инвестиционна платформа бяха представени пред общини, посредници и крайни получатели

Представители на ФнФ обясниха детайлите около Фондът за градско развитие по време на събитие организирано от ЕИБ

14.11.2017

Изпълнителният директор и член на Управителния съвет – Светослава Георгиева, Председателят на Управителния съвет Мартин Дановски и Ръководителят на звено „Оперативни програми“ - Димитър Черкезов във Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България (ФМФИБ) ЕАД участваха в събитие организирано от Европейски консултантски център по инвестиционнивъпроси и Европейската инвестиционна банка на 13ти Ноември 2017, в гр. София насочено към общините и общинските дружества.

Представителите на ФМФИБ представиха финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020.

Структурирането на инструмента е резултат от съвместната работа на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Фонд на фондовете (ФнФ), осъществена с подкрепата на Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси“ каза Г-н Мартин Дановски.

Публичният ресурс предоставен от ОПРР възлиза на 353,3 милиона лева. Това е и най-големият ресурс управляван от ФМФИБ. Насочен е към общини, общински дружества, публично-частни партньорства, юридически и физически лица.

Чрез финансовия инструмент Фонд за градско развитие, ФМФИБ цели да подобри достъпа до финансов ресурс в регионите, комбинирайки публичния ресурс с допълнително привлечен частен капитал за инвестиции създаващи икономически растеж“ каза Г-жа Георгиева по време на събитието.

Изпълнителният директор на ФнФ представи на събитието, че се работи за изграждане на Инвестиционна платформа за потенциално комбинирано финансиране на средствата от ФМФИБ чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и допълнително финансиране предоставено от ЕИБ в рамките на „Европейския фонд за стратегически инвестиции“ /ЕФСИ/, т.нар. План „Юнкер“.

Между ФМФИБ и ЕИБ бе подписано споразумение във връзка с изграждането на Инвестиционна платформа. Целта на платформата е да отключи допълнителни източници на финансиране като предостави по-богата палитра от финансови продукти за българските крайните получатели, в това число и общини“ каза още Светослава Георгиева.