Новини и анализи

ФМФИБ ЕАД стартира допълнителни пазарни консултации за инструмент "Микрокредитиране със споделяне на риска" по ОПРЧР 2014-2020

Целта на проучването е да се идентифицират настоящите потребности на пазара, съобразно целите на оперативната програма и особеностите на целевата група.

06.11.2017

Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на допълнителни пазарни консултации във връзка с подготовката на нова обществена поръчка за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделяне на риска“ със средства, осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г.

Бюджетът на финансовия инструмент ще бъде съставен от публични и частни средства, с цел предоставяне на микрокредити за насърчаване на предприемачеството, в това число за определени уязвими групи лица.

Ресурсът ще бъде предоставен под формата на микрокредити при облекчени условия за крайните получатели, като конкретните параметри на заемите ще бъдат определени след приключване на пазарните консултации.

Целта на провежданите пазарните тестове е да се постигне оптимална структура на финансовия инструмент. Базирайки се на възможностите за предоставяне на средства за споделяне на риска и/или гаранционна подкрепа, и определяйки параметрите на финансовия инструмент, ФМФИБ ЕАД ще идентифицира чрез настоящите потребности на пазара и потенциалните финансови посредници. Пазарните консултации са в съответствие с целите на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ и особеностите на целевата група.

За допълнителна информация относно пазарните консултации, може да се свържете с нас на тел. +359 2 801 40 50 и/или на имейл адрес: office@fmfib.bg