Медиите за ФМФИБ

Илия Караниколов, зам.прeдсeдатeл на УС и изпълнитeлeн дирeктор на ФМФИБ ЕАД, в интервю за ТВ Европа представи финансовия инструмент за микрокредитиране със споделен риск

11.04.2017