Медиите за ФМФИБ

Участие на Мартин Дановски, председател на УС на ФМФИБ ЕАД, в Бизнес старт по телевизия Bloomberg TV

15.03.2017