Медиите за ФМФИБ

Интервю за БНР Благоевград на Илия Караниколов, зам.прeдсeдатeл на УС и изпълнитeлeн дирeктор на ФМФИБ ЕАД

09.03.2017