Новини и анализи

Председателят на УС на ФМФИБ Мартин Дановски представи ресурсните възможности за развойна дейност и внедряване на иновации

06.03.2017

Възможностите и предизвикателствата в подкрепа на иновативен бизнес в България и съответните финансови инструменти, разработени от ФМФИБ бяха представени на конференция, организирана от ЕИБ по повод старта на Инициативата на Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд "InnovFin – Европейско финансиране на иновации". Инициативата е насочена към иновативни малки, средни и средно-големи предприятия с персонал до 500 души, като е подкрепена със средства от рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020".

На форума председателят на УС на ФМФИБ г-н Мартин Дановски очерта финансовите ресурси по ЕСИФ на разположение на МСП в България, включващи и финансиране на развойна дейност и внедряване на иновации. В последните месеци Фондът на Фондовете стартира пазарните консултации за над 80% от ресурса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., предназначен за различни финансови инструменти, подпомагащи технологичен трансфер, иновативен, стартиращ и бързорастящ бизнес. Мартин Дановски отбеляза, че скоро средствата за иновации в България ще са достатъчно, за да може бизнеса да разгърне силата на научно-развойната си дейност и идеи. Той обобщи, че около 1,7 млрд лева ще са средствата в тази област, с които ще разполагат малките и средните предприятия в следващите 7 до 10 години. Според него с този ресурс може да се променят някои качествени компоненти на икономическия модел в България, при което да се надгради малката ни по размер икономика с нови, по-интелигентни възможности, за да можем да отговорим на новите реалности: „Нека погледнем вкупом на всички източници на подобно финансиране: безвъзмездните средства по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“; рециклираните средства по JEREMIE, която отново насърчават развитието на МСП чрез инструменти за рисков капитал; новата ОП Инициатива на МСП включваща атрактивни гаранционни и кредитни продукти; програма Хоризонт 2020, както и над 244 млн. лева в дялови инструменти за МСП на Фонда на фондовете, за да се убедим, че има достатъчно предпоставки за подобна промяна".

Събитието откри г-н Дитмар Думлих, който отговаря за България, Румъния и Кипър в Европейската инвестиционна банка. Според него е необходимо да се увеличат инвестициите в частния сектор, защото за фирмите е важно да развиват иновациите в технологиите за производство.