Новини и анализи

Трима кандидати продължават надпреварата за управление на Фонд Мецанин/Растеж

20.03.2019

Фонд на фондовете приключи успешно етапа на предварителен подбор относно избор на мениджър за управлението на Фонд Мецанин/Растеж (ФМР). След преглед на предоставените документи, както и проверка на декларираните обстоятелства до следващ етап от процедурата бяха допуснати:

  1. „Бългериан Мецанин Партнърс“ ДЗЗД, с участници в обединението: Иван Маркос Христанов; Евгени Ангелов Ангелов; Елеонора Христова Сърбова; Диана Павлова Аладжова; Лоид Фредерик Шулц; „Ривър Стикс Кепитъл“ ЕАД

  2. Обединение „Мейфеър Партнърс“, с участници:Андрю Серижио Газитуа; Гавин Джон Александър; Густаво Перота; Илиян Димитров Илиев; Йордан Димитров Петров

  3. Обединение „Сисиел България“, с участници:Норман Антъни Столкър; Флориан Хут; Баръш Сиври; Оринбашар Муратович Куатов; Димитър Николов Костадинов; Ивайло Георгиев Спасов; Димитър Венелинов Узунов; Георги Кръстев Вангелов.

Фонд Мецанин/Растеж (ФМР) ще управлява публични средства от 75.3 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Очаква се инструментът да привлече и допълнително частно финансиране от минимум 32.3 млн. лв.

Инструментът подкрепя развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за компаниите с потенциал за растеж, планове за разширяване, подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги.

Прилагането на финансовия инструмент ще доведе до увеличаване на производителността и потенциала за износ на българските МСП. Наред с бизнес целите, инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на финансираните предприятия.

Подкрепата от ФМР ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, съществена част, от които ще бъде предоставена под формата на мецанин финансиране.

Предстои изпращане на покани за подаване на първоначални оферти към продължаващите в процедурата кандидати. След разглеждане на офертите от Фонда на фондовете, ще бъдат проведени преговори с участниците.