Експерт „Информационни Технологии“

Експерт „Информационни Технологии“

Публикувана на: 03.01.2018

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи експерт „Информационни технологии“.

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Основни отговорности

 • Подпомага ръководството на дружеството и персонала, като предоставя подходящите ИТ услуги, инсталация и поддръжка на хардуер, системен и приложен софтуер, поддръжка на потребителите и техните профили в отделните приложения;
 • Предлага надеждни хардуерни и софтуерни решения за работата на дружеството
 • Поддържа и контролира ИТ системите и комуникациите на дружеството, като осигурява тяхната своевременна и ефективна поддръжка и ремонт
 • Участва в координацията и управлението на проектирането, внедряването и поддръжката на ефективни ИТ решения за дейността на дружеството
 • Участва в анализа на ефективността на внедрените програмни продукти и системи и организацията на информационните потоци и предлага решения за подобряване на работата

Основни изисквания

 • висше образование (магистърска степен) по информационни технологии или в подходяща сфера
 • съответстващ професионален опит от поне три години
 • опит в работата с компютърна техника, системен и приложен софтуер, мрежи и съвременни комуникационни средства
 • владеене на писмен и устен английски език
 • отлични комуникативни умения, организираност, аналитичност, отговорност и умения за работа в екип
 • предимство е опит в работа с управление на бази данни