Кариeри

Политика

Основна цел на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е подбор на най-добрите кадри, основан на образование и професионална квалификация, академични и/или професионални постижения, личностни качества и потенциал за принос към общия успех.

В ролята си на работодател, Дружеството предоставя равни права за кандидатстване за работа на всички кандидати, като основен критерий за избор е оптималното съответствие на изискванията за заемане на длъжността.

Дружеството е против всякаква дискриминация, основана на пол, раса, националност, политическа принадлежност, религия, социална и културна принадлежност.

Свободни позиции

 • Краен срок 20 Април

  Ref.No: ExFI

  Експeрт „Финансови инструмeнти“

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи експерт „Финансови инструменти“....

  Публикувана на: 22.03.2018

 • Краен срок 20 Април

  Ref.No: EXFV

  Експерт „Финансова верификация“

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи експерт „Финансова верификация“ (дългосрочно заместване)...

  Публикувана на: 22.03.2018

 • Краен срок 31 Март

  Ref.No: IT

  Експерт „Информационни Технологии“

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи експерт „Информационни технологии“....

  Публикувана на: 13.02.2018