Кариeри

Политика

Основна цел на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е подбор на най-добрите кадри, основан на образование и професионална квалификация, академични и/или професионални постижения, личностни качества и потенциал за принос към общия успех.

В ролята си на работодател, Дружеството предоставя равни права за кандидатстване за работа на всички кандидати, като основен критерий за избор е оптималното съответствие на изискванията за заемане на длъжността.

Дружеството е против всякаква дискриминация, основана на пол, раса, националност, политическа принадлежност, религия, социална и културна принадлежност.

Свободни позиции

 • Краен срок 10 Април

  Ref.No: LWR

  Юрисконсулт

  ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД...

  Публикувана на: 14.03.2019

 • Краен срок 10 Април

  Ref.No: EOA

  Експерт "Обща администрация"

  ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД...

  Публикувана на: 14.03.2019

 • Краен срок 17 Април

  Ref.No: RZM

  Ръководител звено „Мониторинг“

  ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД...

  Публикувана на: 21.03.2019