Профил на купувача

02.11.2017

Получена информация по повод проект на Оперативно споразумение във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка за изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие.

ДОКУМЕНТИ