Профил на купувача

23.09.2016

Получена информация по повод подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за "Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна IT инфраструктура за нуждите на ФМФИБ ЕАД"

ДОКУМЕНТИ