Профил на купувача

Поръчка № 3 "Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД"
изпълнена

ПРЕДМЕТ

Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД

  • Срок за подаване на оферти
  • 17
  • Януари
  • 2017
  • 18:00
  • Публикувана на:06.01.2017
  • № РОП/ПОП:5297-2017-01
  • Дейност:доставка
  • Възлагане чрез:договаряне без предварително обявление

ДОКУМЕНТИ