Профил на купувача

Поръчка № 2 "Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна ИТ инфраструктура, включваща компютърна, периферна, размножителна и комуникационна техника за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД"
изпълнена

ПРЕДМЕТ

Доставка, инсталиране и изграждане на цялостна ИТ инфраструктура, включваща компютърна, периферна, размножителна и комуникационна техника за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, разделена на 3 обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І: Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ: Доставка и инсталиране на телекомуникационно оборудване за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ: Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.

  • Срок за подаване на оферти
  • 26
  • Октомври
  • 2016
  • 18:00
  • Публикувана на:23.09.2016
  • № РОП/ПОП:5297-2016-2
  • Дейност:доставка
  • Възлагане чрез:открита процедура

ДОКУМЕНТИ