Профил на купувача

Поръчка № 1 "Осигуряване на билети за въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина, както и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" EАД"
прекратена

ПРЕДМЕТ

Осигуряване на билети за въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина, както и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" EАД

  • Срок за подаване на оферти
  • 19
  • Юли
  • 2016
  • 18:00
  • Публикувана на:12.07.2016
  • № РОП/ПОП:9054280
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:събиране на оферти с обява

ДОКУМЕНТИ